Bård Brekke Jørgensen – Havbunnens Petter Smart

by Oct 22, 2021

Bård Brekke Jørgensen

I den ene hånden har han en skiftenøkkel, i den andre en notatblokk. Bård Brekke Jørgensen trives best når han kan løse problemer, med kjeledressen på.

Bård er en problemløser. I mer enn 20 år har han utviklet maskiner for havbunnsoperasjoner. Maskinene han har bygget regnes som de fremste i verden og blir hyppig benyttet av de store utbyggerselskapene i Nordsjøen.

I en bransje som stiller høye krav, er det i følge Bård tre elementer som avgjør hvorvidt du vil lykkes..

 

En livslang dedikasjon

I 1996 startet Bård Brekke Jørgensen, karrieren hos Aker Maritime Hydraulics. Et selskap som utvikler boreutstyr for offshoreindustrien. Han hadde ikke noen klare målsetninger for yrkeskarrieren, men visste at han ønsket å løse problemer.

Etter to år i Aker Maritime Hydraulics, begynner Bård å arbeide for Offshore & Marine i Sandnes som Felt Ingeniør. Arbeidsoppgavene var varierte og det var her Bård ble klar over hvor viktig det er å se utover eget fagfelt for å finne de beste operasjonelle løsningene.

I 2001 begynner Bård å arbeide for undervannsentreprenøren Scanmudring, hvor han skal bidra i ferdigsstillingen av verdens første undervanns gravemaskin for offshore.

Dette ble begynnelsen på en livslang dedikasjon for å utvikle maskiner for operasjoner på havbunnen.

 

Seabed Excavator

Vekst og suksess

Verdens første offshore gravemaskin ble en suksess. Gravemaskinen fikk navnet Scanmachine og det tok ikke lang tid før etterspørselen etter den nye undervannskapasiteten økte.

I årene som fulgte ble Bård sentral i utviklingen av en rekke nye undervannssystemer.

Først ble gravemaskinene, Scanmachine 2 og 3 bygget og deretter dredge-systemet, Scandredge.

Ingen andre selskaper var i stand til å levere systemer med tilsvarende kapasitet og Scanmudring opparbeidet seg gradvis et monopol på sine tjenester.

Forfremmet til R&D Director

Etter få år i Scanmudring, blir Bård forfremmet til Technical Director og får det overordnede ansvaret for utviklingen av selskapets maskiner.

Undervannsoperasjoner er krevende og det stilles store krav til utstyret. Bård hadde en tydelig filosofi på utstyret Scanmudring utviklet.

Det skulle fungere, være enkelt å opere, og enkelt å repare.

Bård har alltid vært hardtarbeidende og trives best med med kjeledressen på.

– Man må forstå hvordan utstyret fungerer, hvordan operasjonene gjennomføres og hvordan ting fungerer offshore. Den forståelsen får man ikke fra bak skrivebordet, sier Bård.

For at selskapet skal ta ytterligere steg innenfor en bransje som stiller høye krav, identifiserer Bård at selskapet har et  forbedringspotensial innenfor kvalitetsarbeid, system og dokumentasjon. Bård blir forfremmet til Scanmudring sin R&D Director og bidrar i denne til å forankre selskapets posisjon som ledende global aktør.

Ytterligere vekst og markedsdominans

I stillingen som R&D Director får Bård mye rom til å boltre seg.

Veksten fortsetter og markedsdominansen øker.

Bård leder utviklingen av  en rekke nye undervannsmaskiner, som ScanCrawler, ScanDredge 2 og 3, ScanArm og DeepWaterGrab.  Samtidig videreutvikles og forbedres eksisterende portefølje.

I 2012 står Scanmachine 4 ferdig. Under byggingen av denne gravemaskinen har Bård benyttet seg av erfaringene fra de andre gravemaskinene og alt øvrig utstyr.

Seabed Solutions AS

Hva kreves for å lykkes med denne type prosjekter?

Bård trekker frem tre ting som er avgjørende for å lykkes.

– Den viktigste, er at du bestemmer deg. Du må ville. Når du har bestemt deg for hvilket problem du skal løse, så er det ikke noe alternativ å gi seg, sier Bård.

For at å komme i mål med utviklingen av nye maskiner, trekker Bård også frem evnen til å visualisere.

-Du må se for deg at maskinen eksisterer, og at den løser det problemet som du vil den skal løse.

-Visualisering er et kraftfullt verktøy som gjør at du kan flytte deg i tid og rom. Ingenting er oppfunnet uten at noen først har sett det for seg.

Den siste ingrediensen er disiplin.

-Uten disiplin vil du ikke lykkes. Du er nødt til å bruke tiden det tar for å lage gode løsninger. Du er nødt til å gjennomføre hvert enkelt steg og ha fokus på detaljene. Du vil møte mange utfordringer, og det er derfor arbeidet med målsetningen er så viktig. Målsetningen er kompasset som gjør at du holder retningen når tåka kommer.

Scanmudring går konkurs til tross for gode tall

Til tross for at Oljekrisen har rammet offshorebransjen hardt, peker alle piler oppover for Scanmudring. Året er 2015 og entusiasmen er høy.

Ut av intet kommer den store overraskelsen. Morselskapet har tatt opp store lån med sikkerhet i Scanmudring og nå er morselskapet konkurs. Scanmudring står ikke til å redde. 

Ledergruppen jobber hardt for å redde selskapet, men når boet blir kjøpt opp av noen andre, bestemmer de seg for å starte på nytt.

Sammen med ledergruppen som bygget opp Scanmudring, etablerer Bård, Seabed Solutions.

Målsetningen er klar og beslutningen er tatt. Seabed Solutions skal bygge og operere neste generasjons maskiner for å utføre oppdrag på havbunnen.

Decommissioning north sea