En god plan tar utgangspunkt i at du har lykkes

by Oct 19, 2021

Christian Aas Seabed Solutions

Hva gjør Christian så god?

Da Christian som 22 år gammel, nyutdannet prosjekt ingenør fikk jobb i Scanmudring i 2004, så han ikke for seg at seks år skulle bli Managing Director  og få ansvar for mer enn 100 ansatte og et selskap med kontorer i Mandal, Canada og Midt-Østen.

Et år etter at han tiltrådte som Managing Director i subsea-selskapet, Scanmudring, ble Christian Aas kåret til “årets unge leder på Sørlandet”.

Når en person leverer resultater i på så høyt nivå, er det interessant å se hva som ligger bak.

Hvilke egenskaper hadde Christian som bidro til at Scanmudring ble Norges mest suksessfulle undervanns-entreprenør?

På hvilken måte planlegger, forbereder og utfører han oppdragene sine? Og hvordan får Christian sine ansatte til å strekke seg litt lenger?

Disse spørsmålene har jeg tenkt å gi deg svar på.

Unggutten best egnet

Første gang jeg hørte om Christian var i 2014. Jeg hadde forlatt Forsvaret for å jobbe med foretningsutvikling innen Forsvarsindustrien. Parallellt med at jeg startet i ny jobb, tok jeg en mastergrad i forretningsutvikling ved Universitetet i Agder, og det var her jeg møtte Jan Ivar Jensen.

Jan Ivar var stor som en stridsvogn, med kraftige arbeidsnever og like kraftige meninger.

Under en robust pansring var det plassert en computer med høy ytelse og god lagringskapasitet. Jan Ivar var Supply Chain Director i subsea-selskapet, Scanmudring. 

Som meg, var Jan Ivar tidligere offiser. Jan Ivar og jeg delte mange av de samme synspunktene på godt lederskap og det var Jan Ivar som gjorde meg oppmerksom på Christian.

-“Han har ikke fylt 30 år. Men ingen vil ha en annen leder”, fortalte Jan Ivar meg under en av våre mange studiesamlinger.

 

Jan Ivar Jensen

Det forundret meg at disse godt voksne, offshore-cowboyene, mente at det var unggutten, som var best egnet til å lede dem alle. Store ,dyktige karer med tilsvarende store ego, kunne være en håndfull for enhver. Noe spesielt måtte det være.

Den første tanken som slo meg var at “Prosjekt Christian”, hadde vært et ambisiøst initiativ fra et overivrig styre. Men tok jeg feil.

Christian hadde støtte i hele organisasjonen. At den samme unggutten syv år senere skulle bli min egen leder, hadde jeg ingen anelse om.

Nytt selskap

Rundt bordet sitter Christian Aas, Niels-Henrik Brodtkorb, Bård Brekke Jørgensen og Jan Ivar Jensen. Alle autoriteter innen mudring og gravearbeid på havbunnen. Foran meg ligger Seabed Solutions sin strategi.

Sammen med sin tidligere ledergruppe, har Christian etablert et nytt selskap. Med seg på laget er også Scanmudring sitt forhenværende, globale overhode og tidligere investorer. Jeg er invitert med.

Etterspørselen i markedet kommer til å eksplodere. I løpet av de neste 10 årene skal mer enn 14.000 vindmøller settes opp i Nordsjøen, samtidig som at mange av de gamle oljeinstallasjonene skal fjernes. Markedet trenger en ny aktør.

 

Christian Aas Seabed Solutions

Planen må være enkel nok

-Planen må være så enkel at du vet hva du skal gjøre når du er i tvil, sier Christian. Stemmen er stø og det ingen tegn til usikkerhet. Han vet hvordan han vil gå frem.

-Vi må forenkle, ikke komplisere.

I 15 år har Christian løst problemer hundrevis av meter under havoverflaten. Erfaringene er verdifulle og desto mer jeg lytter, jo mer tydlig ser jeg hvor overførbare de er til alt annet som skjer på jordoverflaten.

 

God til å lytte

I liket med Jan Ivar er Christian bygd som en bunker. I motsetning til et kystfort har Christian et åpent ansikt med øyne som interessert følger med når du snakker.

Han er kjent for sin evne til å huske detaljer. En av Christians kollegaer fra tiden i Scamudring, beskriver han som “Enormt dyktig, fremoverlent og med en hinsides hukommelse”.

-Han husket alltid hva vi snakket om sist. Det gjorde at du følte deg sett og forstått, sier den tidligere kollegaen før han fortsetter:

-Til og med pakklistene, fra hvert enkelt av de hundrevis av prosjektene vi hadde, husket han.

At hukommelsen til Christian fungerer stiller ingen spørsmålstegn ved.

Christian Aas

Planlegg fra der du ønsker å være

-Du må se for det at du har allerede har oppnådd det du ønsker, sier Christian.

Gjennom å se for deg at du har lykkes, ser du hva du trenger for å komme dit. Du vet hva som kreves.

Alle må vi takle hindringer. Det vil være turbulens, men viktige er at vi kommer tilbake på kurs.

-Hindringene som du møter er lettere å komme over, når du ser dem fra toppen av bakken.

Det er så opplagt når det blir lagt frem på denne måten. Hvor mange ganger har ikke jeg selv stått mitt i bakken og sett oppover, tenker jeg.

-Du må identifisere kjernen i det du vil oppnå. 

Jeg forstår hva han mener. På notatblokken, skriver jeg;

“Seabed Solutions builds and operates powerful subsea machines”.

Decommissioning north sea

Det er alltid muligheter

Selv i de mest uoversiktlige situasjoner, finnes det muligheter. Med en klar forståelse for hva du ønsker å oppnå er det lettere å se de mulighetene som eksisterer.

-Vi kommer til å vokse. Intensiteten kommer til å bli høy og det kan bli vanskelig å holde oversikten. Men når alle kjenner målet, vil vi lettere identifisere de gode mulighetene som alltid er der.

Tillit staves likt begge veier

Scanmudring opplevde en fantastisk vekst under Christians ledelse, men i følge Christian, så handler det i liten grad om enkeltprestasjoner når et selskap lykkes.

-Måloppnåelse handler om hvordan selskapet fungerer sammen og limet som binder det, sier Christian.

Christian forteller om en kultur med høy innsats og høy måloppnåelse.

-Folk strekker seg langt når de vet at sjefen stoler på dem. Folk ønsker å gjøre sitt beste. Uten tillit vegrer de seg og når ikke sitt potensiale.

Gradvis blir egenskapene som gjorde at Christian ble leder tydelig for meg. De er usnobbete og enkle, men allikevel komplekse.

Løs oppdraget og ta vare på dine menn, sa vi i Forsvaret. Christian trengte ikke befalsskolen for å forstå det.

-Vi løste oppdrag som ingen andre hadde klart tidligere. Vi var pionerer. Alle anstrengte seg for at vi skulle lykkes. Tillit er limet som binder selskaper sammen. 

Hold fokus, gjenta hovedbudskapet

Jeg ser på Christian og setter spissen av pennen på notatblokken.

-Ok, planlegg utfra at du allerede har lyktes, gjentar jeg.

Christan nikker.

-Lærebøker skrives alltid i bakspeilet. En god plan starter med at du ser for deg at du har lykkes. 

-Identifiser det som er kjernen i det du ønsker å oppnå..

-Hold det enkelt og tillit er limet..

-Noe mer?

Christian ser på meg. Smiler.

-Ja, hver gang noen spør om det er noe mer, skal du reformulere og gjenta budskapet ditt.

-“Seabed Solutions er en norsk undervannsspesialist som bygger og operere kraftige maskiner for oppdrag på havbunnen?”, sier jeg og ser spørrende på Christian. 

Christian nikker bekreftene.

-Det er kjernen. 

Christian Aas