Seabed Solutions AS

Strategien som gir deg et forsprang

Sep 1, 2022

Seabed Solutions AS

Written by andreas svanlund

I Forsvaret hadde vi forkortelser for alt. Nå står igjen de fire bokstavene foran meg, R..A..F..T.

Dette er det mest spennende ved å være Forretningsutvikler. Kartleggingen, refleksjonene, innspillene og de gode ideene.

Elementene som skaper den gode planen, og som bidrar til at du vil kunne reagere raskt og med styrke når ting skjer.

Selv om planen endres i møtet med virkeligheten, vil den alltid gi deg et forsprang. 

Kart-området på bordet foran meg er nytt. Det er ikke uvanlig. Sjelden er kartet det samme fra gang til gang under manøver.

Verktøyene derimot, de går igjen. Det er det fine med verktøy. De fungerer, selv om operasjonsområdet endres.  Kartet, kompasset, modellbordet, fargestiftene og huskeordene. Alt har sin funksjon.

En papirduk er lagt utover bordet og på ulike steder er det klistret en rekke post-it lapper. På hver enkelt av dem, står det skrevet noe med rød, blå eller grønn skrift. Sorte streker binder merkelappene sammen i ulike mønstre.

Kartlegging av det menneskelige terrenget, er det første steget. Steget som skal bidra til «situasjonsforståelse», og danne grunnlaget for de gode beslutningene.

For å kunne ta de gode valgene må man ha identifisert hvilke ressurser som er tilgjengelige, hvem som er aktørene i området, hva de gjør, hvem som er til å stole på, og spenningen mellom dem.

Relationships, Actors, Functions, Tensions. Det er RAFT.

I Forsvaret fikk vi inn rapporter fra en rekke ulike kilder. Selv om metodene for informasjonsinnhenting er annerledes i næringslivet, så er prinsippene like.

Operasjonskartet har bevegelige deler og de må identifiseres.

Mennesker er bevegelige. Teknologien er bevegelig. Det gjør kartet dynamisk, formbart og levende. En situasjon forblir aldri statisk, kartets dynamikk åpner nye muligheter, hvor den med best oversikt vinner.

Muligheter er det alle steder, eller som Christian Aas, daglig leder i Seabed Solutions sier, «et problem kommer alltid med en mulighet».

Jeg tror han har rett, og den med det beste bildet av situasjonen, vil være den som ser muligheten først.

 

Tro

“En situasjon forblir aldri statisk. Kartets dynamikk åpner for nye muligheter, hvor den med best oversikt vinner”. 

Christian Aas,

Daglig Leder, Seabed Solutions

 

Modellbordet

Her kommer nok en viktig lærdom fra Forsvaret. Christian Chramer var noen år eldre enn meg, og var kommet lengre enn meg både faglig og menneskelig. Vi var troppsjefer i hver vår tropp i samme kompani.

Chramer delte villig med sin erfaring. En ettermiddag samlet han oss rundt et modellbord i befalsmessen. En rekke stridsvogner, og små soldater i plast var spredt utover miniatyrlandskapet.

Mennesker tenker ikke ord, bokstaver eller tall. Det eneste vi kan forstå, er bilder. Desto bedre vi er til å uttrykke oss visuelt, desto forståelig blir det vi ønsker å oppnå. Desto bedre husker vi det.

Informasjonen som formidles må underbygges visuelt. Enten ved bruk av modellbord, bilder eller video. Eventuelt post-it lapper satt i et system på bordet.

Kun gjennom hukommelsesbilder vil manøvermulighetene åpenbare seg når røyken legger seg tykk og kartets brikker er i bevegelse.  Budskapet til Chramer var enkelt. Du må være visuell hvis du vil bli forstått.

 

Potensialet i visjon

Det er ikke alle muligheter skal ageres på. Hvilke muligheter som er de gode, avhenger av hva du faktisk ønsker å oppnå. Den ønskede sluttsituasjonen.

Her starter en ny lek med kart. Hvordan vil du at kartet skal se ut når du er ferdig? Hvordan er R.A.F.T ved Endstate? Hvis vi prøver å løsne tuklet på fiskesnellen fra midten av snøret, er utfallet gitt. Enden må identifiseres først. Hvis ikke er resultatet ofte at senen må kuttes på midten og tuklet er fortsatt intakt.

Mange kjenner øyelokkene bli tunge bare ved å høre ord som visjon, mål og verdier, og altfor mange ledere glemmer hvor essensielle disse elementene er. I disse ordene ligger fundamentet for god oppdragsløsning, godt lederskap og god manøver.

Men potensialet i disse ordene realiseres kun når både staben og de som fysisk skal utføre operasjonen er med i planleggingen. Kun da vil de utførende enhetene, i møtet med ikke-identifiserte utfordringer, ha forutsetningene de trenger for å ta beslutningene i tråd med sjefens intensjon.

Tillitsbasert ledelse er ikke frislipp, men målstyring.

Hva er problemet?

Arbeidet med nåsituasjonen og den ønskede sluttsituasjonen har gitt oss et godt utgangspunkt.

Vi vet hvor vi er, og vi vet hvor vi skal. Det er enkelt å se hva som skiller de to situasjonene. Hvilke brikker som må flyttes, hvilke relasjoner som må endres, hva som må gjøres annerledes og hva som må fjernes.

Vi avstår hver fristelse til å komme med forslag til løsninger. Det er en tid for alt og det er ikke nå.

Det er lett å stupe inn i problemene og komme med forslag til hvordan ting kan endres. Men nettopp her er det viktig å utvise disiplin. Og nettopp her den problemfokuserte opplever seg selv som løsningsorientert. Og nettopp her mister mange prosesser fremdriften.

Hva er løsningen?

Når tingene som skiller nåsituasjonen og den ønskede sluttsituasjonen er identifisert, er vi klare for neste fase.

Det har godt noen uker, og vi har alle forberedt en presentasjon av løsningsforslag for hver enkelt av utfordringene. Christian ønsker at vi skal ha et eieforhold til eget løsningsforslag. 

Kun da, sier Christian, kommer de gode diskusjonene.

Related Articles

Related

Seabed Solutions AS
Follow Us

Join

Subscribe For News & Updates

 

Follow Us